General Promotions Terms & Conditions

1) Tất cả các khuyến mãi từ NOWBET chỉ giới hạn ở 1 (một) tài khoản mở miễn phí cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.

2) NOWBET có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến mãi, hoặc bất kỳ khía cạnh nào của nó, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. Tất cả các Điều khoản & Điều kiện (T&C) và Quy tắc của NOWBET đều được áp dụng.

3) Trong tất cả các chương trình khuyến mãi, các quy tắc nghiêm ngặt sẽ được thực thi đối với trường hợp lạm dụng nhiều tài khoản. NOWBET sẽ theo toàn quyền quyết định về hoạt động nào cấu thành lạm dụng nhiều tài khoản.

4) Khi bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi hoặc khuyến mãi chưa được các chủ tài khoản đủ điều kiện thực hiện; bị vi phạm; bị lạm dụng; hoặc có bất kỳ bằng chứng nào về một loạt các cược được đặt bởi một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng không phân biệt kết quả; hoặc có sự thông đồng dưới bất kỳ hình thức nào khác; hoặc từ việc sử dụng nhiều tài khoản; do tiền thưởng khuyến mại hoặc bất kỳ khuyến mãi nào khác dẫn đến lợi nhuận của khách hàng, cho dù là cá nhân hay là một phần của một nhóm; NOWBET có quyền giữ lại, hủy bỏ hoặc đòi lại tiền thưởng cộng với tất cả tiền thắng cược và thu một khoản phí trên tài khoản của khách hàng hoặc của khách hàng lên đến giá trị của khoản tiền thưởng ký quỹ để trang trải chi phí quản lý. Như một biện pháp răn đe trừng phạt và trước khi khấu trừ tiền thưởng hoặc tiền thưởng đó cộng với tiền thắng cược và chi phí quản lý, số dư còn lại trong bất kỳ hoặc tất cả các tài khoản sẽ phải chịu 100% doanh thu tương ứng, trước khi cho phép rút tiền.

5) Nếu tranh chấp phát sinh trong tất cả các vấn đề liên quan đến việc trao tiền thưởng và / hoặc các điều khoản và điều kiện trong Khuyến mãi, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về NOWBET. Quyết định được đưa ra sẽ có giá trị ràng buộc và sẽ không bị bất kỳ khách hàng hoặc bên thứ ba nào xem xét hoặc kháng nghị.

6) Các cược có tỉ lệ cược thấp hơn (Decimal odd 1.5; Hong Kong odd 0.5; Malay Positive Odds 0.5; Indo Odd -2.0; US Odds -200) và có kết quả vô hiệu, hòa, hủy hoặc thực hiện ở các bên đối lập nhau có cùng kết quả sẽ không được tích lũy vào doanh thu cược.

7) Số tiền gửi và tiền thưởng phải hoàn thành yêu cầu về doanh thu trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu tiền thưởng. Trong trường hợp doanh thu không hoàn thành trong khoảng thời gian quy định (30 ngày), tiền thưởng và tiền thắng cược sẽ bị NOWBET thu hồi.

8) Một giao dịch gửi tiền được giới hạn cho một lần yêu cầu tiền thưởng của bất kỳ chương trình tiền thưởng nào. Thành viên không được phép yêu cầu bất kỳ khoản tiền thưởng nào bằng cách sử dụng số tiền thắng cược từ số tiền thưởng đã yêu cầu.

9) Thành viên không được phép đặt cược hơn 50% tiền gửi và tiền thưởng cho tất cả các cược .

10) Thành viên bị cấm cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập vào tài khoản của mình cho bất kỳ hoạt động nào, nếu bị điều tra phát hiện như vậy, hành vi đó sẽ bị coi là gian lận. Tài khoản sẽ bị mất và công ty có quyền không trả lại bất kỳ giá trị ví nào tồn tại trong tài khoản.

11) Bằng cách tham gia Chương trình khuyến mãi, khách hàng đồng ý giải phóng, loại bỏ và giữ vô hại Công ty, NOWBET, đại diện hợp pháp của họ, chi nhánh, công ty con, đại lý và các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi bất kỳ thiệt hại nào phát sinh hoặc tổn thất phải chịu hoặc duy trì, cho dù liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến Khuyến mãi.

ARTICLES
Keep up to date with our news!